Architektonický ateliér a inženýring / Design studio of architecture and engineering

RUSTICUS, s. r. o.

Úzká 317
742 58 Příbor

+420 777 289 525
atelier@rusticus.cz

Veškeré naše služby jsou vždy garantovány autorizovanými projektanty - členy České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Ocenění

 • 2008 - Hlavní cena v soutěži "Stavba roku 2008 Zlínského kraje"
 • 2009 - Čestné uznání v soutěži "Dům roku 2009"
 • 2010 - Hlavní cena v soutěži "Stavba roku 2010"

Profesní pojištění

 • naše autorizované osoby mají platné zákonné profesní pojištění
 • naše společnost má dále nad rámec zákonného profesního pojištění platnou pojistnou smlouvu na připojištění pro případ odpovědnosti s několikanásobně vyšším plněním (bližší informace Vám rádi sdělíme)

Služby

 

 

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Projektovou dokumentaci včetně animace (na reálném 3D modelu) zpracováváme na CAD systému Allplan Nemetschek v aktuální verzi, vizualizace na SW Cinema 4D fy Maxon a rozpočty v SW BUILD power fy RTS. Pro účely facility managementu vytvoříme informační model budovy BIM ve formátu *.ifc. Při komunikaci s ostatními SW dále exportujeme do formátů *.dwg, *.dxf, *.c4d, *.3ds a *.dgn (pro GIS). Osazení do terénu je zpracováno v digitálním modelu terénu na základě geodetického zaměření. Podklady pro vytyčení stavby vycházejí z CAD systému a jsou v souřadnicích JTSK. Pro komunikaci s klientem využíváme běžné formáty *.pdf, pro 3D modely 3d pdf, pro vizualizace *.jpg a pro animace *.avi.

Naše doména
 • architektonické studie
 • návrhy interiérů
 • podlimitní záměry dle zákona č. 100/2001 Sb.
 • projekty pro územní rozhodnutí
 • projekty pro stavební povolení
 • projekty pro společné povolení
 • veřejnoprávní smlouvy
 • projekty pro provádění stavby
 • projekty pro výběr zhotovitele stavby
 • dokumentace skutečného provedení
 • změny v užívání staveb
 • položkové rozpočty
 • inženýrská činnost
 • autorský a technický dozor
 • územní studie
 • regulační plány
 • územní plány
...od skici po realizaci

Během úvodního jednání si ujasníme konkrétní cíl spolupráce s klientem. Digitálně zaměříme pozemek určený ke stavbě či stávající stavbu určenou k rekonstrukci. Na dalších schůzkách řešíme varianty rozpracovaného návrhu na animovaném 3D modelu. Následuje rozpracování vybrané varianty do podrobné projektové dokumentace odpovídající platné legislativě. Samozřejmostí je vypracování výkazů výměr a rozpočtu pro navrhovanou stavbu. Klienta zastupujeme při územním a stavebním řízení. Po vydání stavebního povolení spolupracujeme při realizaci stavby samotné v rámci autorského a technického dozoru.