Architektonický ateliér a inženýring / Design studio of architecture and engineering

RUSTICUS, s. r. o.

Úzká 317
742 58 Příbor

+420 777 289 525
atelier@rusticus.cz

Úpravy Dolního náměstí ve Vsetíně

 

Architektonická soutěž České komory architektů 

  • odměna poroty, r. 2000