Architektonický ateliér a inženýring / Design studio of architecture and engineering

RUSTICUS, s. r. o.

Úzká 317
742 58 Příbor

+420 777 289 525
atelier@rusticus.cz

Zámek Žerotínů ve Val. Meziříčí

 
Revitalizace zadního nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí (projektová dokumentace 2006, výstavba 2007)
  • stanoviska všech dotčených orgánů
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení 
  • projekt pro výběr zhotovitele stavby
  • projekt pro provádění stavby
  • projekt interiéru vč. atypických prvků
  • autorský dozor při realizaci stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby