Architektonický ateliér a inženýring / Design studio of architecture and engineering

RUSTICUS, s. r. o.

Úzká 317
742 58 Příbor

+420 777 289 525
atelier@rusticus.cz

Sokolovna ve Spálově

Rekonstrukce objektu sokolovny včetně přístavby a okolního parteru
(projektová dokumentace 2008, výstavba 2009-2010)
  • stanoviska všech dotčených orgánů
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení 
  • projekt pro výběr zhotovitele stavby
  • projekt pro provádění stavby
  • autorský dozor při realizaci stavby