Architektonický ateliér a inženýring / Design studio of architecture and engineering

RUSTICUS, s. r. o.

Úzká 317
742 58 Příbor

+420 777 289 525
atelier@rusticus.cz

Rozšíření výrobního závodu GS Caltex Czech

Rozšíření výrobního závodu GS Caltex Czech s.r.o. v průmyslové zóně Karviná Nové Pole II
(příprava stavby 2016, výstavba 2016, kolaudace 2017)
  • inženýrská činnost, stanoviska všech dotčených orgánů
  • společné územní rozhodnutí a stavební povolení formou VPS
  • projekt pro výběr zhotovitele stavby
  • projekt pro provádění stavby
  • autorský dozor při realizaci stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby