Architektonický ateliér a inženýring / Design studio of architecture and engineering

RUSTICUS, s. r. o.

Úzká 317
742 58 Příbor

+420 777 289 525
atelier@rusticus.cz

Územní studie Z108, k. ú. Hájov, Příbor

04.11.2016 09:28

Naše územní studie zastavitelné plochy Z108 v k. ú. Hájov, Příbor, byla registrována Ústavem územního rozvoje do evidence územně plánovací dokumentace.