Architektonický ateliér a inženýring / Design studio of architecture and engineering

RUSTICUS, s. r. o.

Úzká 317
742 58 Příbor

+420 777 289 525
atelier@rusticus.cz

Novela stavebního zákona

05.02.2018 14:08

Od 01.01.2018 platí novela stavebního zákona, zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Náš ateliér je na změnu legislativy připraven a novou dokumentaci plně zpracovává v intencích nově přijatých zákonů.