Sportovní hala ve Valašském Meziříčí

datum: Studie 2017 | klient: Město Valašské Meziříčí | rozsah: Architektonická studie

Studie řeší novou sportovní halu v lokalitě u Integrované střední školy. Objekt je propojen s budovou školy a její tělocvičnou a umožňuje tak využívání sportovní veřejností i žáky školy.