Maštaliska ve Vsetíně

datum: Studie 2006 | klient: H & B REAL, a.s. | rozsah: Architektonická studie

Architektonická studie řeší nové využití a obnovu rozsáhlého nevyužívaného objektu "Maštaliska", který zaujímá část severozápadní strany Horního náměsti ve Vsetíně. Původně zde stály dva barokní měšťanské domy, které byly v roce 1893 spojeny v jeden objekt s romantickými fasádami a zaatikovými střechami.

Objekt je nemovitou kulturní památkou.