Objekt 146 výrobního závodu fy Varroc Lighting Systems v Šenově u Nového Jičína

datum: Projekt 2018 | klient: Varroc Lighting Systems, s.r.o. | rozsah: Projekt pro společné povolení, inženýring

Předmětem projektu byla nástavba stávajícího objektu 146 ve výrobním závodu firmy Varroc Lighting Systems v Šenově u Nového Jičína. Objekt 146 slouží jako zázemí výrobní haly M3, jsou v něm umístěny šatny zaměstnanců a související hygienická zařízení.