Bytové domy v Ostravě-Radvanicích

datum: Urbanistická studie 2004, projekt 2005 | klient: Statutární město Ostrava | rozsah: Urbanistická studie a následně projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Projekt se zabývá lokalitou U Stavisek, v které je nově navrženo 5 bytových domů včetně 2 viladomů s podzemní garáží.